שובר לפרסום בגוגלסכנה בגז

PDF הדפסה דוא
סכנה בגז - 5.0 out of 5 based on 37 reviews
דירוג משתמש: / 37
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : דוד רביבו   
שלישי, 30 מרץ 2010 22:35

טיפול העירייה בצוברי גז  בכל הארץ מותקנים צוברי גז ללא רישיון פצצת זמן מתקתקת                                            דוד רביבו גז        טכנאי גז ירושלים

 


1. השימוש בגז כמקור אנרגיה הולך ומתרחב, ועִמו גובר השימוש בצוברי גז תת-קרקעיים. המגמה בשנים האחרונות היא להחליף את מכלי הגז המִטלטלים בצוברים.

 לצד היתרונות של השימוש בגז טמונות כידוע סכנות.

2. על פי תקנות התכנון והבנייה צובר גז חייב בהיתר בנייה ואף נקבע מסלול מקוצר לשם הוצאתו. עד לאחרונה לא התייחסו מוסדות התכנון והבנייה בעירייה לצוברי הגז כאל מבנה שדיני התכנון והבנייה חלים עליו, ולמאות רבות ואולי לאלפי הצוברים שבירושלים אין היתר בנייה כחוק והעירייה, במידה כזו או אחרת, התעלמה מקיומם.

 עוד עולה כי המחלקה לפיקוח על הבנייה אינה מקפידה, במסגרת הבקשה לקבלת טופס 4 ותעודת גמר, לקבל את כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים על כך שמערכת הגז עומדת בתקן.

בבנייה החדשה נעשה בתקופה האחרונה ניסיון לטפל בנושא הצוברים באופן מסודר יותר ולהקפיד על הוראות החוק והתקנות הנוגעות לעניין, אך לגבי הבנייה הישנה הבעיה גדולה יותר.

 הביקורת המליצה להוציא הנחיות רענון לכל חברות הגז כדי להעמידן על התנאים הנדרשים להוצאת היתרי בנייה כאמור. בד בבד, ממליצה הביקורת לסכם עם חברות הגז את הסדרי העבודה מכאן ולהבא, הן לגבי בנייה חדשה הן לגבי הבנייה הקיימת.

 במידת הצורך על העירייה לנקוט הליכים משפטיים נדרשים.          http://www.gastech.info/

3. מתברר כי שום גורם בעירייה אינו מחזיק בנתונים, ולו חלקיים, על פריסת צוברי הגז ברחבי העיר ולא כל מידע רלוונטי אחר בנוגע להם.

 הביקורת סבורה שעל העירייה להתחיל בהליך מיפוי של צוברי הגז בעיר. יש לפנות לכל חברות הגז ולגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר ולבקש פרטים מדויקים על אודות הצוברים. המידע שיתקבל ישמש בסיס לכל פעולות הפיקוח, הבקרה והאכיפה שעל העירייה לנקוט.

4. על פי צו רישוי עסקים חלה חובת רישוי על צובר גז באזור מגורים אם קיבולו המרבי הוא יותר מ-10 טונות.

 מתברר כי אין למחלקה לרישוי עסקים כל מידע באשר לצוברי הגז הטמונים ברחבי העיר, וככל הנראה קיימים במקומות מסוימים בעיר צוברים בנפח כזה המחייב הוצאות רישיון עסק.

חברות הגז השונות הניחו במשך השנים צוברי גז תת-קרקעיים בשטחים ציבוריים, וזאת ללא ידיעתה וללא הסכמתה של העירייה. רק לאחרונה החלה העירייה לפעול במישור המשפטי כדי להתמודד עם התופעה, ולדרוש את סילוקם של הצוברים משטחים אלה. בשנים 2005 ו-2006 הוגשו שתי תביעות נגד שתיים מחברות הגז.

6. העירייה נדרשת לברר מבחינה משפטית את סוגיית צוברי הגז בהקשר של חיובי ארנונה. אם יתברר כי יש מקום לגבות ארנונה על השטח התפוס שהוטמנו בו צוברי גז, עליה לפעול בהתאם. בכל מקרה הנושא צריך להילמד היטב, ולעירייה צריכה להיות עמדה מגובשת בעניין.

 יש לציין כי ניסיון של האגף לשומה וגבייה לקבל נתונים על צוברי הגז מהגורמים הרלוונטיים לא צלח.

7. מגמת המעבר מבלוני גז לצוברי גז תת-קרקעיים היא תהליך רצוי. עם זאת, נושא צוברי הגז לא קיבל עד היום טיפול הולם בהקשר של היתרי הבנייה והרישוי כמתחייב בחוק. מבדיקת הביקורת עולה תמונה מדאיגה, ולפיה חלק מהתשתית הקיימת בגז הביתי אינה מפוקחת ולא מן הנמנע כי אף אינה מתאימה לתקנים. הסיכון לציבור ולסביבה בהטמנת צוברי גז ללא היתר וללא פיקוח מחמיר הוא גדול.

יש להתייחס ברצינות רבה ובכובד ראש לכל הקשור בהטמנת צוברים והחזקתם השוטפת לפי כל דין ותקן, ולטפל בנושא מתוך ראייה מערכתית. ישנם גורמים רבים הנוגעים לעניין זה ובידם הסמכויות החוקיות, אך על העירייה לפעול לאכיפת הנושא בתחומים שבאחריותה.

 בארץ הולך וגובר השימוש בהתקנת צוברי גז תת-קרקעיים בבתי מגורים ובמקומות נוספים, וזו הדרך הנפוצה ביותר לאחסנת גז במבנים חדשים. התקנת הצוברים אינה דבר חדש גם בנוף העירוני ומתבצעת זה שנים רבות. צוברים אלה הם מאגר אספקה בטוח יותר מכל מאגר עילי, אך אם אינם מותקנים באופן בטיחותי ועל פי התקן, עלולים לגרום לפריצת גז החוצה ולסכנת חיים מידית ולנזק עצום ללא כל התראה. יש לזכור כי דליפות גז כאלה היו בעבר ברחבי הארץ ובני אדם קיפחו בהן את חייהם ואחרים נפגעו.       www.gastech.info

טיפול העירייה בצוברי גז


  ריכוז הממצאים

1. השימוש בגז כמקור אנרגיה הולך ומתרחב, ועִמו גובר השימוש בצוברי גז תת-קרקעיים. המגמה בשנים האחרונות היא להחליף את מכלי הגז המִטלטלים בצוברים.

 לצד היתרונות של השימוש בגז טמונות כידוע סכנות.

2. על פי תקנות התכנון והבנייה צובר גז חייב בהיתר בנייה ואף נקבע מסלול מקוצר לשם הוצאתו. עד לאחרונה לא התייחסו מוסדות התכנון והבנייה בעירייה לצוברי הגז כאל מבנה שדיני התכנון והבנייה חלים עליו, ולמאות רבות ואולי לאלפי הצוברים שבירושלים אין היתר בנייה כחוק והעירייה, במידה כזו או אחרת, התעלמה מקיומם.

 עוד עולה כי המחלקה לפיקוח על הבנייה אינה מקפידה, במסגרת הבקשה לקבלת טופס 4 ותעודת גמר, לקבל את כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים על כך שמערכת הגז עומדת בתקן.

בבנייה החדשה נעשה בתקופה האחרונה ניסיון לטפל בנושא הצוברים באופן מסודר יותר ולהקפיד על הוראות החוק והתקנות הנוגעות לעניין, אך לגבי הבנייה הישנה הבעיה גדולה יותר.

 הביקורת המליצה להוציא הנחיות רענון לכל חברות הגז כדי להעמידן על התנאים הנדרשים להוצאת היתרי בנייה כאמור. בד בבד, ממליצה הביקורת לסכם עם חברות הגז את הסדרי העבודה מכאן ולהבא, הן לגבי בנייה חדשה הן לגבי הבנייה הקיימת.

 במידת הצורך על העירייה לנקוט הליכים משפטיים נדרשים.

3. מתברר כי שום גורם בעירייה אינו מחזיק בנתונים, ולו חלקיים, על פריסת צוברי הגז ברחבי העיר ולא כל מידע רלוונטי אחר בנוגע להם.

 הביקורת סבורה שעל העירייה להתחיל בהליך מיפוי של צוברי הגז בעיר. יש לפנות לכל חברות הגז ולגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר ולבקש פרטים מדויקים על אודות הצוברים. המידע שיתקבל ישמש בסיס לכל פעולות הפיקוח, הבקרה והאכיפה שעל העירייה לנקוט.

4. על פי צו רישוי עסקים חלה חובת רישוי על צובר גז באזור מגורים אם קיבולו המרבי הוא יותר מ-10 טונות.

 מתברר כי אין למחלקה לרישוי עסקים כל מידע באשר לצוברי הגז הטמונים ברחבי העיר, וככל הנראה קיימים במקומות מסוימים בעיר צוברים בנפח כזה המחייב הוצאות רישיון עסק.

חברות הגז השונות הניחו במשך השנים צוברי גז תת-קרקעיים בשטחים ציבוריים, וזאת ללא ידיעתה וללא הסכמתה של העירייה. רק לאחרונה החלה העירייה לפעול במישור המשפטי כדי להתמודד עם התופעה, ולדרוש את סילוקם של הצוברים משטחים אלה. בשנים 2005 ו-2006 הוגשו שתי תביעות נגד שתיים מחברות הגז.

6. העירייה נדרשת לברר מבחינה משפטית את סוגיית צוברי הגז בהקשר של חיובי ארנונה. אם יתברר כי יש מקום לגבות ארנונה על השטח התפוס שהוטמנו בו צוברי גז, עליה לפעול בהתאם. בכל מקרה הנושא צריך להילמד היטב, ולעירייה צריכה להיות עמדה מגובשת בעניין.

 יש לציין כי ניסיון של האגף לשומה וגבייה לקבל נתונים על צוברי הגז מהגורמים הרלוונטיים לא צלח.

7. מגמת המעבר מבלוני גז לצוברי גז תת-קרקעיים היא תהליך רצוי. עם זאת, נושא צוברי הגז לא קיבל עד היום טיפול הולם בהקשר של היתרי הבנייה והרישוי כמתחייב בחוק. מבדיקת הביקורת עולה תמונה מדאיגה, ולפיה חלק מהתשתית הקיימת בגז הביתי אינה מפוקחת ולא מן הנמנע כי אף אינה מתאימה לתקנים. הסיכון לציבור ולסביבה בהטמנת צוברי גז ללא היתר וללא פיקוח מחמיר הוא גדול.

יש להתייחס ברצינות רבה ובכובד ראש לכל הקשור בהטמנת צוברים והחזקתם השוטפת לפי כל דין ותקן, ולטפל בנושא מתוך ראייה מערכתית. ישנם גורמים רבים הנוגעים לעניין זה ובידם הסמכויות החוקיות, אך על העירייה לפעול לאכיפת הנושא בתחומים שבאחריותה.

1. בארץ הולך וגובר השימוש בהתקנת צוברי גז תת-קרקעיים בבתי מגורים ובמקומות נוספים, וזו הדרך הנפוצה ביותר לאחסנת גז במבנים חדשים. התקנת הצוברים אינה דבר חדש גם בנוף העירוני ומתבצעת זה שנים רבות. צוברים אלה הם מאגר אספקה בטוח יותר מכל מאגר עילי, אך אם אינם מותקנים באופן בטיחותי ועל פי התקן, עלולים לגרום לפריצת גז החוצה ולסכנת חיים מידית ולנזק עצום ללא כל התראה. יש לזכור כי דליפות גז כאלה היו בעבר ברחבי הארץ ובני אדם קיפחו בהן את חייהם ואחרים נפגעו.

 
     טכנאי גז ירושלים             גז דוד רביבו טכנאי            טכנאי גז דוד רביבו ירושלים גז גז


www.gastech.info/


 
STU2

רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים