פיצויים ופנסיה – זכויות העובד מול המעביד – הרצאה מס' 14

הדפסה
פיצויים ופנסיה – זכויות העובד מול המעביד – הרצאה מס' 14 - 5.0 out of 5 based on 1 review
דירוג משתמש: / 1
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : ד"ר איתמר כוכבי   
ראשון, 22 יוני 2014 08:20


ד"ר איתמר כוכבי-עו"ד, רואה חשבון וכלכלן, מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס

פיצויים ופנסיה – זכויות העובד מול המעביד – הרצאה מס' 14

פגיעה בתשלומים סוציאליים לעובד באמצעות:

רישום תוספות שכר פיקטיביות שאינן משמשות לחישוב פנסיה ופיצויים.

מהותן של תוספות לעניין רכיבי השכר הקובע המשמשות לחישוב פנסיה ופיצויים.

 

עובד אשר פוטר על-ידי המעביד לאחר שעבד שנה אחת ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום  עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.

בנוסף, חוק פיצויי פיטורים קובע: עובד אשר מפוטר בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה יראו את המעביד  כמי שפיטר את העובד על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, והעובד יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים, אף אם טרם השלים שנת עבודה מלאה.

השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים הוגדר בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד – 1964:

"רכיבי השכר

1.    (א)  הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין תקנות אלה הם:

(1)   שכר יסוד;

(2)   תוספת ותק;

(3)   תוספת יוקר המחיה;

(4)   תוספת משפחה.

(ב) נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

(ג)  לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה (א) או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות".

בדומה לפיצויי פיטורים, ההפרשות לפנסיה נגזרות מהשכר הרגיל שאינו כולל תשלומים מיוחדים ו/או חד פעמיים.

עמלות מהוות חלק מהשכר החודשי ונכללות בחישוב הפיצויים והפנסיה.

עמלות – הן פרמיות תמורה המשולמת לעובד מדי חודש עבור תפוקת עבודתו ועמידתו ביעדים.

לעניין עמלות, בתקנה מס' 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964‏, נקבע:

"שכר קבלני

היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים".

 

לעובד חודשי, המקבל  שכר בסיס בתוספת עמלות, פיצויי הפיטורים יחושבו כדלקמן:

(שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות בשנים עשר החודשים האחרונים לעבודה) X (מספר שנות עבודה).

בתלושי המשכורת, בעיקר לעובדים במגזר הפרטי ולעיתים גם במגזר המעין ציבורי, לא נראה  בתלוש השכר "תוספת משפחה", כך גם כנראה לעניין תוספת מחלקתית או מקצועית.

לעיתים (על מנת להימנע מתשלומי פיצויים גדולים), תלושי משכורת מכילים תוספות:

שעות נוספות, עמלות, בונוסים, פרמיה, מענקים, שווי שימוש של רכב או אחזקת רכב, שווי טלפון נייד או אחזקת טלפון, גילום ושווי למס, קצבות ביגוד, דמי הבראה, משכורת 13 ועוד.

בונוס ומענק חד פעמי אינם בגדר רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויים ופנסיה.

בונוסהוא תשלום לעובד המשולם ע"י המעסיק כתמריץ להישגים בעבודה ולעידוד הצטיינות.

לעובד חודשי, המקבל בונוס ומענק חד פעמי, פיצויי הפיטורים יחושבו כדלקמן:

שכר בסיס של המשכורת אחרונה (ללא תשלומים חד פעמיים)) X מס' שנות עבודה).

בתי הדין לעבודה נוהגים לראות בבונוס כתוספת לשכר המותנית בהתקיימותו של תנאי או של מצב ואינה חלק מהשכר הרגיל.

במקרים בהם משולם לעובד באופן קבוע רכיב שעות נוספות גלובליות, ובמידה ומתקיימות  דרישות החוק, יש לבחון האם העובד אכן עובד בשעות הנוספות המשולמות לו. במידה והעובד עבד בשעות הנוספות אזי מדובר בתוספת אמיתית והשעות הנוספות לא יחושבו כשכר רגיל.

כאשר שולמו שעות נוספות שהעובד לא עבד בהן, אזי מדובר בתוספת פיקטיבית ואז יש לראות את תשלום השעות הנוספות כחלק משכר היסוד.

בתי הדין לעבודה קבעו כי שמה של ה"תוספת" שהוענקה לעובד כ"פרמיה" אינו מעיד על מהותה וכי במקרה שמדובר בתוספת הדומה במאפייניה לעמלה המוענקת לעובד, נפסק לגביה כי יש לכלול אותה בחישוב פיצויי הפיטורים.

וכך נקבע כהאי לישנא: "על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה "תוספת" ולא חלק מהשכר הכולל המשמש לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהיה מותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב - חדל התשלום".

בתי הדין לעבודה קבעו, כי תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות ופרמיה, לדוגמא, אינם מהווים חלק מהשכר הקובע לפיצויים. יחד עם זאת, אם יוכיח העובד, כי תשלום מסוים ששולם לו הוגדר כתוספת, אך למעשה היא תוספת פיקטיבית המהווה חלק מהשכר היסוד עצמו, הרי שבמקרה כזה היא כן תהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויים.

כמו כן, קבעו בתי הדין לעבודה בזו הלשון: "מי שטוען, כי תשלום הנקרא "תוספת" או "פרמיה" הינו חלק משכר היסוד, עליו נטל הראיה".

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 


sites.google.com/site/cpaitamar/


 
מאמרים נוספים :

» עמלות בנקים שמנות

אני מאמין שלא מעט אנשים הגיעו לבנקאי שלהם עם שאלות מפתח כמו "מה העמלות שאני משלם לבנק?" או "איך הבנק הולך לקראתי בעניין העמלות?"גדלנו ולמדנו שיש אינספור עמלות בנק. עמלת משיכה, עמלת הפקדה, עמלת הפקדת שיק, עמלת שורה, עמלת מט"ח...

» התוספות הנלוות לשכר העבודה

    ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.אוניברסיטת...

» פיצויי פיטורים

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות"...

» דמי הודעה מוקדמת - חוק הודעה מוקדמת

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות"...

» עיקרי חוק פיצויי פיטורים

פיצויי פיטוריםעיקרי חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים נכתב בשנת תשכ"ג (1963) במטרה להגן על העובדים במדינת ישראל, גם בכך שיגרמו למעסיקיהם לחשוב שוב לפני צעד של פיטורים, וגם בכדי לאפשר להם להמשיך ולהכניס כסף לאחר...

» מושגים בשוק ההון

כל משקיע בשוק ההון צריך להכיר מושגים בסיסיים בשוק ההון. כמו למשל: ניתוח טכני , תעודות סל, מינוף, קרן נאמנות ועוד.ניתוח טכני - ניתוח טכני היא שיטה לניתוח סטטיסטי של רמות המחירים ונפח המסחר במטרה לחזות את כיוון השוק. מתעניין...

» מימוש זכויות סוציאליות של עובדים כנגד חברות או עסקים בפשיטת רגל

כיצד ניתן לממש זכויות סוציאליות של עובדים כנגד חברות או עסקים שפעילותם המסחרית הופסקה לחלוטין , ועם זאת נותרו חייבים לעובדיהם סכומים ניכרים בגין שכר עבודה , פיצויי פיטורים וכיו " ב זכויות סוציאליות .השאלה מקבלת משנה...

» התפטרות (בדין "מפוטר") מחמת העתקת מקום מגורים של העובד

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מכיר במספר מקרים שבהם התפטרות העובד לרגל העתקת מגוריו, יחשבו כפיטורים ("התפטרות בדין מפוטר"), ובהתאם, יקימו לו עילה לקבלת פיצויי פיטורים ממעסיקו.ברשימה זו אסקור חלק מאותם מקרים.א....

» פיצויי פיטורים לעובד - גם עקב התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי

האם מי שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי - זכאי לפיצויי פיטורים? על שאלה זו ננסה להשיב להלן במאמר. חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), קובע שורה של מקרים בהם גם התפטרות יזומה של עובד, עדיין מזכה אותו בפיצויי...

» פיצויי פיטורים - שיעור הפיצויים וחישוב שכר העבודה (רשימה שנייה בסדרה)

 חשיבות סיווגם של רכיבי השכר בתלוש השכרלסיווגם של הרכיבים יש משמעות כספית ניכרת, ברבים מהמקרים. כך למשל, במקרה השכיח ביותר הינו עובד שהמעביד מפריש עבורו כספים לקרן פנסיה וקופת תגמולים. עם פיטורי העובד משוחררים לטובת...