שובר לפרסום בגוגלפיצויי פיטורים לעובד - גם עקב התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי

PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : טל ספיר, עו"ד   
ראשון, 28 נובמבר 2010 08:38

האם מי שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי - זכאי לפיצויי פיטורים?


על שאלה זו ננסה להשיב להלן במאמר.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), קובע שורה של מקרים בהם גם התפטרות יזומה של עובד, עדיין מזכה אותו בפיצויי פיטורים, כאילו פוטר על ידי מעבידו.
אחד המקרים הפחות מוכרים, הינו התפטרות של העובד בשל מצב בריאותי לקוי, שלו או של בן משפחתו. (ראה הערה 1)
על פי לשון החוק, כפי שפורש על ידי בתי הדין לעבודה בישראל, צריך שיתקיים קשר סיבתי בין מצב בריאותו של העובד לבין התפטרותו. כלומר, אין די בכך שמצבו הבריאותי של העובד לקוי והוא בבחינת "רקע" להתפטרות, אלא יש צורך שמצב הבריאות הוא הגורם הפועל, המניע להתפטרות או, לכל הפחות, אחד המניעים הממשיים לכך. (ראה הערה 2) כלומר, עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אף אם מצב בריאותו לקוי, אם התפטר ממקום בו תנאי העבודה שלו כן מאפשרים לו - מבחינה אובייקטיבית - להמשיך לעבוד. עובד שאינו רוצה להמשיך לעבוד, לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל כך שמצב בריאותו לקוי.
בנוסף לבחינת הקשר הסיבתי בין ההתפטרות לבין המצב הבריאותי, יש לבחון גם את הממצאים הרפואיים בעניינו של העובד המתפטר, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין.
בהחלט יתכן מצב שבו עובד מתפטר מן העבודה במקום עבודה מסוים לרגל מצב בריאותו הלקוי, אך מבקש למצוא לעצמו עבודה אחרת או תעסוקה אחרת המתאימים למצב בריאותו. (ראה הערה 3) לתחושתו הסוביקטיבית של העובד החולה יש ליחס משקל לא מבוטל, אם תחושה זו מגובה במסמכים רפואיים מתאימים.
כפועל יוצא מן הצורך לבחון את תנאי העבודה המיוחדים הנוגעים לכל עובד, נתנו בתי הדין את הדעת לא רק לתנאי העבודה ולסביבת העבודה שהיו מנת חלקו של העובד בעבר אלא גם לתנאים ולסביבת העבודה אותם מציע המעביד, כדי לאפשר לעובד להמשיך בעבודתו. כך למשל, ייתכנו מקרים ובהם מצב הבריאות כשלעצמו יביא לכך שתהא סיבה "מספקת להתפטרות" - הכל תלוי בליקוי בבריאות ובאפשרויות אשר במפעל שבו מדובר, להמשיך לעבוד במצב בריאותו של העובד. במקביל ייתכנו מקרים שבהם אין ליקוי הבריאות כשלעצמו משמש סיבה מספקת להתפטרות, באשר ניתן לקבוע סדרי עבודה אשר יענו על צרכיו של העובד והוא יוכל להמשיך בעבודתו על אף מחלתו. למצבים שכאלה מכוונת פסיקתו של בית דין, כי יש ליתן למעביד אפשרות ליצור תנאים שימנעו בעד הצורך להתפטר. (ראה הערה 4)

חשוב לציין, כי עובד המתפטר מעבודתו בשל מצב בריאותו, חייב להודיע למעסיקו טרם התפטרותו, על מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו כמונע המשך העסקתו אצל המעסיק, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להציע לעובד עבודה אחרת או תנאי עבודה, כך שלא תהא סיבה מספקת להתפטרות. אולם, בכך אין כדי להוביל למסקנה, כי העובד חייב לקבל כל עבודה אחרת שמציע לו המעסיק. העובד חייב להסכים רק לעבודה ההולמת את כישוריו. (ראה הערה 5)

נזכיר, כי חוק פיצויי פיטורים נועד לשמור על קשר העבודה ולהעניק לעובד בטחון ויציבות במקום עבודתו. כפועל יוצא מכך החוק מעניק פיצוי לעובד שפוטר ואין הוא מעניק פיצוי לעובד המתפטר מרצונו, ובכלל זה לעובד המתפטר בשל מצב בריאות לקוי בנסיבות שאינן מצדיקות זאת.

על רקע זה יש להבין, כי מצב בריאותי קשה של העובד (או של בן משפחתו) - כשלעצמו - אינו תנאי מספיק לקיומה של זכאות לפיצויי פיטורים בעקבות התפטרות. דרישת הקשר הסיבתי מחייבת לבחון את מידת הקשר בין המצב הבריאותי לבין תנאי העבודה, ובכלל זה את סביבת העבודה הספציפית של העובד ובמקרה המתאים, את הצעותיו של המעביד לשינוי או להתאמה של תנאי העבודה למצבו הבריאותי של העובד.


1 ר': סעיף 6 לחוק. בתקנות שהותקנו מכוח החוק, נקבע כי "בן משפחה" של העובד, יחשב: (1) בן זוגו של העובד, לרבות ידוע בציבור כבן זוגו של העובד; (2) ילד, לרבות ילד מאומץ או חורג; (3) הורה של העובד; וכן- (4) נכד של העובד, סבו או הורה של בן זוגו של העובד הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

2 ר': דיון לג/8-3 טוטנאים בעמ' - לפידות, פד"ע ד' 321, 327; דיון לה/41-3 היגר - שוורץ, פד"ע ז' 24, 27.

3 ר': דב"ע 48/98-0 יפית גיסין - המוסד לביטוח לאומי - פד"ע לב 130 ,138.

4 ר': דיון לג/2-3 זילבר - גלוביס בע"מ, פד"ע ד', 153, 158.

5 דב"ע לג/ 2-3 הנ"ל.


 
מאמרים נוספים :

» הִתְפַּטְּרוּת עֵקֶב מַצַּב בְּרִיאוּתִי לָקוּי

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.מרצה מצטיין...

» פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.מרצה מצטיין...

» פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד בְּסָמוּךְ לְמוֹעֵד הַפְּרִישָׁה

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלןהטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.מרצה מצטיין...

» פיצויי פיטורים

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות"...

» דמי הודעה מוקדמת - חוק הודעה מוקדמת

 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות"...

» שימוע-זכויות עובד בהליך פיטורים-הליך השימוע הכולל את השלבים והתוצאה

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית...

» זכויות מעבידים ועובדים הנובעות ממצב חירום

ד"ר איתמר כוכבי-[רואה חשבון (כלכלן) (C.P.A.)]משרד עורך דין–(Dr.) Faculty of Law כנס חזרה לשגרה של פורום משאבי אנוש הנושא: הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לערוך שינויים ארגוניים מרכז הכנסים – מלון רנסנס ספטמבר 2014 מרצה: ד"ר איתמר כוכבי -...

» פיצויים ופנסיה – זכויות העובד מול המעביד – הרצאה מס' 14

ד"ר איתמר כוכבי-עו"ד, רואה חשבון וכלכלן, מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניוןמחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס פגיעה בתשלומים סוציאליים לעובד באמצעות:רישום תוספות שכר פיקטיביות...

» חוק פיצויי פיטורין למתפטר

ישנם מספר מקרים בהם מכיר החוק בעובד מתפטר כזכאי לפיצויי פיטורין. חושבים להתפטר? קראו את המאמר הבא על מנת לבדוק האם גם אתם יכולים לקבל פיצויים.על פי חוק פיצויי הפיטורין ישנם לא מעט מקרים בהם עובד זכאי להתפטר אך להיחשב...

» עבודת נשים בהריון

נשים בהריון - המותר והאסור במקום העבודה סוגיית נשים בהיריון במקום העבודה הינה בעלת היבטים רבים ומגוונים, מעוררת מחלוקות רבות מצד מעבידים ונשים כאחד, ואינה פשוטה כלל ועיקר. פן אחד של הסוגיה נובע מהקונפליקט אשר חשות נשים...
STU2

רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

דרושים בתחום המשפטים

חיפוש עבור עורכי דין - אתר משרות

חיפוש מהיר בגוגל

מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים